Analizy wytrzymałościowe służą ocenie stanu konstrukcji mechanicznych oraz ich poszczególnych elementów. Do ich zalet zalicza się krótszy cykl rozwoju produktu, a co za tym idzie jego szybsze wprowadzenia na rynek i redukcję kosztów. Dają również możliwość poprawy właściwości i działania prototypów, redukcji ich masy oraz eliminacji błędów. Najczęściej stosowaną metodą wykonywania obliczeń wytrzymałościowych jest metoda elementów skończonych MES. Jest ona pomocna zarówno podczas fazy konstrukcyjnej, jak i do weryfikacji działania maszyn oraz identyfikacji przyczyn występowania problemów technicznych.

ARM Robotics - analizy wytrzymałościowe

Jakie są rodzaje analiz wytrzymałościowych?

Do najczęściej spotykanych rodzajów analiz wytrzymałościowych zalicza się:

  • analizy w zakresie sprężystym,
  • analizy w zakresie sprężysto-plastycznym,
  • analizy ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła,
  • analizy cieplno-wytrzymałościowe,
  • analizy modalne,
  • analizy harmoniczne.

Podstawową i najpopularniejszą metodą jest analiza liniowa, która skupia się na badaniu przemieszczenia w zakresie sprężystym.

Do czego wykorzystywane są analizy wytrzymałościowe?

Analizy wytrzymałościowe pomagają w podjęciu optymalnych decyzji dotyczących dopuszczenia do produkcji prototypów, maszyn do eksploatacji oraz znalezieniu źródeł awarii systemów przemysłowych. Są przydatne również podczas modernizacji i optymalizacji konstrukcji maszyn oraz obniżania kosztów wytwarzania produktów. Wykorzystywane są już na etapie projektowania, kiedy to sprawdzane są różne modele i scenariusze pracy urządzeń. Służą optymalizacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji ewentualnych problemów związanych z wymagającymi warunkami pracy. Pomagają też w dobraniu odpowiedniej masy elementów, która zapewni optymalną technologicznie i ekonomicznie produkcję.