Logo ARM Robotics
ARM Robotics Sp. z o.o.
+48 32 444 94 02

Engineering of tomorrow

Analizy numeryczne

Analizy numeryczne

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu symulacji i analiz numerycznych dla Klientów z różnych gałęzi przemysłu. Stosowane przez nas narzędzia pozwalają na modelowanie różnorodnych zjawisk i procesów oraz wykonanie kompleksowej analizy i interpretacji wyników, umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji projektowych, inwestycyjnych oraz decyzji dotyczących eksploatacji i bezpieczeństwa maszyn.


Do analiz wykorzystujemy głównie metodę elementów skończonych (MES), ang. Finite Element Method (FEM) oraz narzędzia do symulacji kinematyki i dynamiki brył sztywnych (Rigid Body Dynamics). Analizy MES/FEM wykonujemy dla pojedynczych elementów oraz dla złożonych konstrukcji, zaś analizy RBD przeprowadzamy dla pojedynczych mechanizmów, maszyn oraz całych linii przemysłowych. Oferujemy usługi przeprowadzenia symulacji komputerowych w oparciu o oprogramowanie ANSYS, Abaqus, Nastran, Process Simulate oraz NX Mechatronics Concept Designer.

Analizy wytrzymałościowe

Oferujemy wykonanie analiz wytrzymałościowych w zakresie sprężystym, sprężysto-plastycznym, analiz ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła, analiz cieplno-wytrzymałościowych, modalnych i harmonicznych. Na podstawie dostarczonych danych wykonamy wymagane obliczenia wytrzymałościowe, cieplne lub analizy sprzężone, które pomogą Państwu w podjęciu jak najlepszych decyzji. Opracowywane przez nas ekspertyzy techniczne mogą stanowić podstawę do dopuszczenia elementów prototypowych do produkcji, ustalania przyczyn awarii, dopuszczania maszyn do eksploatacji oraz optymalizacji konstrukcji i kosztów wytwarzania. Otrzymane wyniki i wnioski są często niemożliwe to uzyskania przy pomocy tradycyjnych metod.

Symulacje komputerowe

Zajmujemy się przeprowadzaniem symulacji komputerowych: kinematyki i dynamiki ruchu. Korzystamy z programów Ansys, Process Simulate oraz NX Mechatronics Concept Designer znajdujących zastosowanie w przemyśle lotniczym, hutniczym, samochodowym i maszynowym na całym świecie. Wymienione oprogramowanie pozwala m.in. na wykonanie symulacji dla bardzo szybkich procesów, dotyczących pracy maszyn i urządzeń, symulacji współpracy poszczególnych elementów urządzeń oraz analizy przepływu produktów na linii produkcyjnej. Ponadto wymienione narzędzia pozwalają na zbudowanie tzw. „cyfrowego bliźniaka” (wirtualnego prototypu) projektowanej maszyny, dzięki czemu można przyspieszyć proces projektowania oraz zredukować koszty ewentualnych błędów projektowych. Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane przeprowadzeniem symulacji komputerowej.