Logo ARM Robotics
ARM Robotics Sp. z o.o.
+48 32 444 94 02

Engineering of tomorrow

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu to ogół procesów i działań, mających na celu kontrolę i zapewnienie sprawnego, ciągłego działania infrastruktury technicznej. Obejmuje ono prace związane z różnego typu instalacjami, urządzeniami i maszynami, a także nadzorowanie obszarów związanych z ich prawidłową eksploatacją, ich konserwacją i ogólnym wykorzystywaniem. Działania te mają także charakter zapobiegawczy. Efektem prawidłowego prowadzenia tego typu działań jest gwarancja sprawności maszyn, płynna realizacja zadań, a także utrzymanie maszyn i urządzeń w pełnej sprawności. Utrzymanie ruchu to niekończący się proces, który powinien być zaimplementowany w każdym zakładzie przemysłowym.

ARM Robotics - utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych

Usługi utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych

Świadczymy usługi utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Opracowujemy plany i wykonujemy analizę potrzeb i procesów produkcyjnych, na podstawie, których przygotowujemy plan działania. W ramach oferowanych usług zarządzamy rejestrem wyposażenia, przeprowadzamy Serwis maszyn i linii produkcyjnych i dbamy o ich płynne działanie oraz wdrażamy działania mające na celu maksymalizację wydajności produkcji. Korzystamy z nowoczesnych, profesjonalnych narzędzi informatycznych, które wspomagają nas w jak najlepszym planowaniu programu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Wszystkie cele wyznaczamy w oparciu o oczekiwania i pożądane wskaźniki wydajności wyznaczone razem z Klientem.

ARM Robotics - utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych

Zachowanie ciągłości produkcji

Zachowanie ciągłości produkcji ma pozytywny wpływ na produktywność zakładu, dlatego oferujemy działania prewencyjne mające na celu zapobieganie nieplanowanych przestojom. Zajmujemy się kontrolą harmonogramów przeglądów maszyn i linii produkcyjnych, wykonujemy wymianę części i kontrolę podzespołów urządzeń. Monitorujemy parametry prac maszyn i poddajemy je dokładnej analizie. Zajmujemy się również usuwaniem bieżących usterek oraz identyfikacją ewentualnych błędów operatora. Efektem wdrożonych rozwiązań jest nie tylko obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi stratami i poprawa produktywności, ale również przedłużenie żywotności maszyn, poprawa bezpieczeństwa pracowników, a co za tym idzie redukcja kosztów.