Logo ARM Robotics
ARM Robotics Sp. z o.o.
+48 32 444 94 02

Profesjonalizm i efektywność
fundamentami naszej działalności

Budowa maszyn przemysłowych

Budowa maszyn przemysłowych

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie maszyn przemysłowych, stanowisk oraz linii technologicznych dedykowanych do realizacji nietypowych procesów. Mając na celu spełnienie wymogów Klientów stosujemy indywidualne podejście do każdego zadania, dzięki czemu nasze maszyny są „szyte na miarę”. Proces powstawania maszyny lub urządzenia najczęściej obejmuje fazę koncepcyjną, podczas której wspólnie z Klientem opracowujemy główne założenia projektu, optymalizujemy budżet oraz przewidujemy możliwe dalsze kierunki rozwoju instalacji. Po ustaleniu zakresu zadania przystępujemy do fazy projektowania oraz produkcji. Na tym etapie niejednokrotnie są opracowywane nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne. Ponadto dążymy do tego, aby budować maszyny w sposób umożliwiający ich dalszą rozbudowę bądź modernizację.

ARM Robotics - budowa maszyn przemysłowych

Modernizacja maszyn przemysłowych

Zajmujemy się modernizacją maszyn przemysłowych zgodnie z przekazaną nam dokumentację lub według naszych zaleceń. Zastąpienie nawet drobnych elementów czy części podzespołów nowymi może mieć znaczący wpływ na ciągłość i efektywność produkcji oraz utrzymanie ruchu. Modernizacja wpływa też pozytywnie na ogólne warunki pracy, bezpieczeństwo pracowników oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości nieplanowanego przestoju czy awarii. Zarówno w przypadku budowy maszyn, jak i ich modernizacji, przeprowadzamy szereg testów urządzenia. Po dostawie i uruchomieniu instalacji u Klienta zapewniamy pełne wsparcie w zakresie serwisu, bieżącej obsługi oraz parametryzacji.

ARM Robotics - budowa maszyn przemysłowych

Budowanie maszyn przemysłowych

Zajmujemy się budowaniem maszyn przemysłowych na podstawie powierzonych nam projektów. Podejmujemy się realizacji nietypowych i złożonych zleceń, ponieważ wiemy jak ważne, jest dopasowanie urządzenia do wymagań danej firmy. Aktualne wyzwania rynku w zakresie jakości oraz wydajności produkcji wymagają nieszablonowego podejścia oraz indywidualnych rozwiązań technicznych. Niejednokrotnie zastosowanie standardowych, ogólnodostępnych rozwiązań nie pozwala na zwiększenie wydajności oraz spełnienie oczekiwań Klienta. Rozwiązaniem tego wyzwania są zindywidualizowane maszyny, stanowiska montażowe i pomiarowe oraz linie technologiczne.