Logo ARM Robotics
ARM Robotics Sp. z o.o.
+48 32 444 94 02

Engineering of tomorrow

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie maszyn przemysłowych

Nasz dział konstrukcyjny specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu maszyn oraz układów sterowania i automatyki do linii produkcyjnych, cel zrobotyzowanych urządzeń dedykowanych gwarantujących odpowiedni poziom niezawodności i bezpieczeństwa Performance Level (PN-EN ISO 13849-1:2016-02), jak również specjalistycznych narzędzi oraz optymalizacji konstrukcji. Specjalizujemy się również w projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, dostosowanych do indywidualnego zapotrzebowania naszych Klientów. Mamy duże doświadczenie i możliwości w zakresie realizacji nietypowych projektów.


Projekty opracowujemy w zintegrowanym środowisku zaawansowanych narzędzi CAD dostarczanych przez firmę Autodesk (m.in. Inventor, AutoCAD) oraz EPLAN. Podczas prac projektowych wykorzystujemy zaawansowane narzędzia inżynierskie takie jak NX Mechatronics Concept Designer, Process Simulate czy Ansys.


Świadczymy usługi projektowe dla firm nie posiadających własnych działów konstrukcyjnych, jak również tych, które szukają dodatkowego wsparcia podczas realizacji projektów.

ARM Robotics - projektowanie maszyn przemysłowych

Bezpieczeństwo dla systemów automatyki

Zajmujemy się usługami z zakresu analizy i oceny ryzyka, implementacji funkcji bezpieczeństwa dla systemów automatyki, gwarantujących odpowiedni poziom niezawodności. Projekty wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, norma ISO 13849-1).


Przemysł 4.0 zmieni krajobraz zagrożeń, znacznie zwiększając liczbę wektorów ataków. Państwa i przedsiębiorstwa nie są jednak bezbronne i muszą wprowadzić odpowiednie zmiany, które umożliwiają zwiększenie odporności w organizacji. Reformy powinny mieć miejsce w obszarze polityki, organizacji oraz standardów technicznych.


Kompletne zarządzanie siecią nierzadko może okazać się zadaniem zbyt skomplikowanym dla działającego pod presją czasu i przy pomocy ograniczonych zasobów, przedsiębiorstwa produkcyjnego. Alternatywą dla próby samodzielnego zmagania się z zagadnieniami bezpieczeństwa sieci jest skorzystanie z usług firm zewnętrznych. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się przeprowadzaniem profesjonalnych audytów bezpieczeństwa, dokonują analiz ryzyka, weryfikują inwentarz urządzeń sieciowych i konfigurację sieci, a także wprowadzają i nadzorują pracę systemów zarządzania tożsamościami.

ARM Robotics - bezpieczeństwo dla systemów automatyki

Projektowanie linii produkcyjnych

Projektowanie linii produkcyjnej musi uwzględniać wiele różnorodnych czynników, dlatego prace nad projektem zawsze rozpoczynamy od dokładnego zbadania specyfiki pracy danego zakładu przemysłowego, a także poznania konkretnego zapotrzebowania Zleceniodawcy. Poziom zautomatyzowania poszczególnych etapów procesu produkcyjnego może być różnorodny, jednak zawsze powinien mieć na celu zoptymalizowanie powstawania produktu końcowego. W ramach projektowania linii produkcyjnych przekazujemy Klientowi zapotrzebowanie powierzchniowe, surowcowe oraz kadrowe do obsługi i realizacji procesu.


Dążymy do uzyskania maksymalnej wydajności oraz precyzji działania poszczególnych urządzeń z uwzględnieniem specyficznych warunków charakterystycznych dla danej branży czy konkretnego zakładu produkcyjnego.