Projektowanie maszyn produkcyjnych to złożony proces, który powinna poprzedzać dokładna analiza procesów zachodzących w danej firmie. Dobrze zaprojektowana maszyna przemysłowa jest dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania przedsiębiorcy. Przygotowując koncepcję, należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki panujące w danej branży oraz w zakładzie przemysłowym. Głównym celem budowy maszyny jest osiągnięcie jak najwyższej wydajności urządzenia przy jak najniższych kosztach produkcji, dlatego przed jego rozpoczęciem należy przeanalizować jak najwięcej danych.

Jak przebiega projektowanie maszyny przemysłowej?

Projektowanie maszyn produkcyjnych przeprowadzane jest w zaawansowanym środowisku informatycznym. Wykorzystuje się do niego m.in. narzędzia takie jak AudoCAD oraz Inventor dostarczane przez firmę Autodesk. Podczas przygotowywania koncepcji maszyny, przydatne są również narzędzia inżynierskie, m.in. Ansys, Process Simulate oraz NX Mechatronics Concept Designer. Stworzenie prototypu wymaga przeprowadzenia m.in. analizy ergonomii, ryzyka, a także analizy MES. Analizy wytrzymałościowe i numeryczne pozwalają na podjęcie optymalnych decyzji projektowych. Opracowując koncepcję maszyny przemysłowej, warto też wziąć pod uwagę ewentualne dalsze kierunki rozbudowy instalacji.

Kto przygotowuje koncepcję maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyny przemysłowej warto przekazać doświadczonej firmie, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku. Inżynierzy po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wywiadu z Klientem oraz zaawansowanej analizie zebranych danych, przygotują wirtualny prototyp maszyny. Przekażą również informacje o zapotrzebowaniach kadrowych i surowcowych. Do projektu maszyny dołączana jest instrukcja obsługi wraz z zasadami BHP i dokumenty potwierdzające jej stan techniczny.