Parametryzacja stanowisk zrobotyzowanych polega na ich optymalnym zaprogramowaniu, tak, aby wykonywały procesy produkcyjne w odpowiednim czasie oraz we wskazany sposób. W szczególności w przypadku rozbudowanych linii technologicznych istotne jest wykonanie złożonej parametryzacji, która pozwoli na zsynchronizowanie wszystkich urządzeń i elementów niezbędnych w procesie produkcyjnym. Dużym wyzwaniem jest programowanie robotów w zakładach, w których często zmienia się wytwarzany asortyment. Odpowiednia parametryzacja nie tylko zapobiega kosztownym przestojom produkcyjnym, ale też zapewnia firmie zwiększenie wydajności produkcji.

Kiedy wykonać parametryzację?

Wstępną parametryzację wykonuje się zazwyczaj podczas rozruchu, instalacji i konfiguracji stanowisk zrobotyzowanych. Początkowa parametryzacja obejmuje m.in. programowanie punktu TCP, który zazwyczaj jest narzędziem zamocowanym na urządzeniu. Oznacza to, że należy zaprogramować ruchy robota i ścieżkę jego ruchów wykorzystując do tego układ współrzędnych. Obecnie wdrażanie poleceń dotyczących procesów produkcyjnych wykonuje się w środowiskach programistycznych, które pozwalają również na przeprowadzanie parametryzacji w czasie rzeczywistym. Pozwala to nie tylko na zaplanowanie jego pracy, ale też na wygodną kontrolę przebiegu produkcji i jego regulację w zależności od danego procesu.

Na czym polega programowanie robotów przemysłowych?

Programy do robotów przemysłowych powinny być odpowiednio zaprojektowane i dopasowane do konkretnej maszyny i procesu produkcyjnego. Służą do obsługi maszyn, a także do implementacji zmian w zadaniach, które ma wykonywać robot. Programować i parametryzować można m.in. linie przemysłowe oraz stanowiska zrobotyzowane do szlifowania, polerowania i gratowania.