Diagnostyka drganiowa to sposób analizy stanu technicznego maszyn przemysłowych i produkcyjnych. Dostarcza informacji dotyczących wibracji i drgań danego urządzenia, co pomaga w utrzymaniu ruchu produkcyjnego, obniżeniu kosztów serwisu i napraw, a także wydłuża żywotność maszyn. Wyniki zebrane podczas wibrodiagnostyki pozwalają na wdrożenie zmian mających na celu minimalizację kosztów związanych z przestojami urządzeń, a co za tym idzie optymalizację pracy maszyn.

ARM Robotics - wibrodiagnostyka maszyn przemysłowych

W jakim celu stosuje się diagnostykę drganiową?

Celem przeprowadzania diagnostyki drganiowej jest lokalizacja awarii i usterek maszyn. Pomaga zarówno w diagnostyce uszkodzeń i zużycia wielu elementów konstrukcyjnych, jak i elementów ruchomych urządzeń. Służy m.in. do wykrywania defektów i zużycia łożysk tłocznych, uszkodzeń elementów wirujących i sprzęgieł, wadliwej współpracy kół zębatych i przekładni napędowej, defektów napędów pasowych, a także nieprawidłowego osiowania i mocowania maszyn. Na jej podstawie można zidentyfikować luzy mechaniczne, zgięcia wałów, a także zakłócenia magnetyczne i elektryczne. Wibrodiagnostyka stosowana jest do sprawdzania poprawności pracy pomp, wentylatorów, silników i przekładni zębatych.

Jak wykonuje się wibrodiagnostykę maszyn?

Do przeprowadzania wibrodiagnostyki maszyn przemysłowych wykorzystuje się m.in. systemy monitorowania wibracji, czujniki, wyważarki i mierniki drgań. Metodę można wykorzystywać zarówno do stałego monitoringu maszyn, jak i okresowych analiz poziomu ich wyeksploatowania. Ważne jest jednak obserwowanie trendu konkretnego sygnału, w dłuższym okresie, co pozwoli na odnotowanie zmiany mogącej wynikać z awarii danej części.