Stanowiska zrobotyzowane wykorzystywane są m.in. to przeprowadzania różnego rodzaju obróbki, m.in. toczenia precyzyjnego. Jest to metoda, która pozwala na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni detali o różnorodnych kształtach. Polega na usuwaniu warstwy materiału z obrabianego przedmiotu za pomocą narzędzi tnących, zwanych nożami tokarskimi. Toczenie precyzyjne charakteryzuje się wyjątkowo wysoką dokładnością wykonania, rzędu kilku mikrometrów, co sprawia, że jest to technologia niezastąpiona w produkcji elementów o skomplikowanych kształtach i bardzo małych tolerancjach.

Jakie maszyny są wykorzystywane w procesie toczenia precyzyjnego?

Kluczową rolę w procesie toczenia precyzyjnego odgrywają specjalistyczne maszyny, takie jak tokarki CNC (Computer Numerical Control) oraz tokarki automatyczne. Tokarki CNC są sterowane komputerowo, co pozwala na bardzo precyzyjne prowadzenie narzędzi tnących oraz wykonywanie skomplikowanych operacji obróbki. Tokarki automatyczne natomiast umożliwiają szybką i efektywną produkcję dużych serii detali o stałym kształcie i wymiarach. Wykorzystywanie nowoczesnych stanowisk zrobotyzowanych oraz technologii CNC pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej jakości obróbki.

Jakie są etapy procesu toczenia precyzyjnego?

Proces toczenia precyzyjnego można podzielić na kilka etapów, które obejmują m.in. planowanie, przygotowanie maszyny, montaż detalu oraz właściwą obróbkę. Na etapie planowania opracowuje się strategię obróbki, dobiera odpowiednie narzędzia tnące oraz określa parametry skrawania. Następnie maszyna jest przygotowywana do pracy, co obejmuje montaż narzędzi oraz ustawienie systemu pomiarowego. Po zamocowaniu detalu na tokarce rozpoczyna się właściwy proces toczenia, który może obejmować różne operacje, takie jak toczenie wzdłużne, poprzeczne czy też gwintowanie.