Podczas projektowania maszyn produkcyjnych, obowiązkiem firmy jest wykonanie modelu zgodnie z dyrektywą maszynową. Jest to oficjalne określenie na jeden z kluczowych aktów prawnych dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych w Unii Europejskiej.

Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia użytkowników maszyn, a także współpraca państw członkowskich w zakresie wspólnych norm technicznych. Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) została wprowadzona przez Unię Europejską w 2006 roku, zastępując poprzednią dyrektywę 98/37/WE. Jej głównym zadaniem jest harmonizacja przepisów prawa dotyczących maszyn i urządzeń w Unii Europejskiej, a także ułatwienie swobodnego przepływu tych towarów na jednolitym rynku.

Jakie są założenia dyrektywy maszynowej?

Dyrektywa wprowadza zasady, które muszą być spełnione zarówno przez producentów, jak i użytkowników maszyn przemysłowych. Jedna z zasad dotyczy obowiązku producenta, który jest zobligowany do przeprowadzenia oceny ryzyka podczas projektowania maszyn produkcyjnych. Druga zasada określa normy harmonizowane, które musi spełnić urządzenie, aby uzyskać certyfikat CE. Wyróżnia się również zasadę odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Zarówno producent, jak i użytkownik maszyny mają odpowiedzialność za zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania w miejscu pracy.

Dyrektywa maszynowa, a polski rynek

Wprowadzenie dyrektywy maszynowej spowodowało konieczność dostosowania się polskich producentów maszyn do norm unijnych. Przekłada się to zarówno na poprawę bezpieczeństwa pracy, jak i na rozwój polskiego sektora przemysłu maszynowego. Wdrożenie dyrektywy umożliwiło bowiem polskim firmom sprzedaż swoich maszyn na rynku europejskim, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu.