Współcześnie projektowanie maszyn produkcyjnych przeprowadzane jest przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowych. Jednym z nich jest projektowanie CAD, które służy do przygotowywania prototypów maszyn, a także do ich udoskonalania. Dzięki temu, ewentualne błędy mogą zostać wyeliminowane już na etapie powstawania projektu. Zastosowanie tego typu nowoczesnej technologii pomaga osiągnąć bardzo wysoką jakość produktów, a także obniżyć koszty produkcji. Projektowanie CAD i CAM stosowane jest m.in. w działach inżynierii budowlanej i mechanicznej w firmach należących do przemysłu automotive, maszynowego i stoczniowego. Czym charakteryzują się oba oprogramowania?

Co to jest projektowanie CAD?

CAD, czyli Computer Aided Design to projektowanie techniczne wspierane komputerowo. Jest to narzędzie wykorzystywane podczas prac inżynierskich. Pozwala na stworzenie projektów urządzeń i maszyn w 3D. Umożliwia też tworzenie nowoczesnych wizualizacji projektów do celów ofertowych. Dzięki projektowaniu CAD, firma można produkować towary o bardzo wysokiej jakości przy niższych kosztach ich wytwarzania, a także w krótszych niż dotychczas czasie. Projektowanie maszyn produkcyjnych z użyciem CAD używane jest do przygotowywania nawet bardzo skomplikowanych konstrukcji oraz linii przemysłowych.

Czym jest system komputerowy CAM?

CAM, czyli Computer Aided Manufacturting to system komputerowy, który pomaga w integracji projektowania maszyn z ich wytwarzaniem. Przygotowywane są w nim ścieżki poruszania podzespołów maszyn oraz części i narzędzi obrabiających. Po opracowaniu projektu z użyciem technologii CAD, przetwarza się informacje na konkretne instrukcje dla urządzenia. Ponadto, dzięki połączeniu systemu CAM z technologią CNC, można przygotować bardzo dokładne algorytmy dla maszyn, które pozwalają na produkowane elementów o wysokich parametrach jakościowych.