Profesjonalizm i efektywność fundamentami naszej działalności

Utrzymanie ruchu

 

osoba w kasku

Utrzymanie ruchu  to ogół procesów i działań, mających na celu kontrolę i zapewnienie sprawnego, ciągłego działania infrastruktury technicznej. Obejmuje ono prace związane z różnego typu instalacjami, urządzeniami i maszynami, a także nadzorowanie obszarów związanych z ich prawidłową eksploatacją, ich konserwacją i ogólnym wykorzystywaniem. Działania te mają także charakter zapobiegawczy. Efektem prawidłowego prowadzenia tego typu działań jest gwarancja sprawności maszyn, płynna realizacja zadań, a także utrzymanie maszyn i urządzeń w pełnej sprawności. Utrzymanie ruchu to niekończący się proces, który powinien być zaimplementowany w każdym zakładzie przemysłowym.

 

Usługi utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych

 

Świadczymy  usługi utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych . Opracowujemy plany i wykonujemy analizę potrzeb i procesów produkcyjnych, na podstawie, których przygotowujemy plan działania. W ramach oferowanych usług zarządzamy rejestrem wyposażenia, przeprowadzamy Serwis maszyn i linii produkcyjnych i dbamy o ich płynne działanie oraz wdrażamy działania mające na celu maksymalizację wydajności produkcji. Korzystamy z nowoczesnych, profesjonalnych narzędzi informatycznych, które wspomagają nas w jak najlepszym planowaniu programu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Wszystkie cele wyznaczamy w oparciu o oczekiwania i pożądane wskaźniki wydajności wyznaczone razem z Klientem.

 

 


ikona linii produkcyjnej

Zachowanie ciągłości produkcji

 

Zachowanie ciągłości produkcji  ma pozytywny wpływ na produktywność zakładu, dlatego oferujemy działania prewencyjne mające na celu zapobieganie nieplanowanych przestojom. Zajmujemy się kontrolą harmonogramów przeglądów maszyn i linii produkcyjnych, wykonujemy wymianę części i kontrolę podzespołów urządzeń. Monitorujemy parametry prac maszyn i poddajemy je dokładnej analizie. Zajmujemy się również usuwaniem bieżących usterek oraz identyfikacją ewentualnych błędów operatora. Efektem wdrożonych rozwiązań jest nie tylko obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi stratami i poprawa produktywności, ale również przedłużenie żywotności maszyn, poprawa bezpieczeństwa pracowników, a co za tym idzie redukcja kosztów.