Stanowiska zrobotyzowane wykorzystywane są do obróbki różnego rodzaju materiałów, a także do uszlachetniania ich powierzchni. Odgrywa ono kluczową rolę w przemyśle, ponieważ wpływa na wydłużenie żywotności oraz poprawienie właściwości użytkowych materiałów. W związku z tym konieczne jest stosowanie odpowiednich technik, które pozwolą na osiągnięcie optymalnych rezultatów. Najczęściej stosowane metody uszlachetniania powierzchni to m.in. galwanotechnika, metalizacja natryskowa, a także anodowanie, czyli elektrochemiczny proces powstawania warstwy tlenku na powierzchni metali lekkich, takich jak aluminium czy magnez.

Czym jest galwanotechnika?

Galwanotechnika to proces chemiczno-elektrochemiczny, polegający na nanoszeniu cienkowarstwowych powłok metalicznych na przedmioty wykonane z metalu lub innego przewodzącego materiału. Galwanotechnika stosowana jest w celu poprawienia właściwości mechanicznych, korozyjnych, dekoracyjnych oraz elektrycznych powierzchni przedmiotów.

Jakie są zalety metalizacji natryskowej?

Metalizacja natryskowa to proces nakładania warstwy metalu na powierzchnię materiału poprzez natryskiwanie cieczy lub proszku metalicznego pod wysokim ciśnieniem. W wyniku tego procesu powstaje cienka warstwa metalu, która może być stosowana zarówno jako ochrona przed korozją lub jako warstwa dekoracyjna. Technika ta pozwala na uzyskanie jednolitej, trwałej i odpornej na ścieranie powłoki, która jednocześnie stanowi doskonałą barierę przeciwwilgociową. Można wykonywać ją z zastosowaniem stanowisk zrobotyzowanych.

Jak przebiega chemiczne uszlachetnianie powierzchni?

Chemiczne uszlachetnianie powierzchni to proces polegający na zmianie właściwości chemicznych lub strukturalnych warstwy wierzchniej materiału poprzez jego reakcje z określonymi substancjami chemicznymi. Przykłady chemicznego uszlachetniania powierzchni to pasywacja stali nierdzewnej, czy fosforanowanie.