Specjalistyczne maszyny typu obrabiarki do metali zaczęto produkować w XIX wieku, a w XX wieku powstała pierwsza linia przemysłowa. Wtedy też zaczęły powstawać roboty przemysłowe. Wyższy stopień automatyzacji produkcji wdrożono razem z rozwojem komputerów. Projektowanie maszyn od lat rozpoczynało się od przygotowania rysunku przez inżyniera, natomiast obecnie projekty tworzone są na zaawansowanym oprogramowaniu komputerowym. Zdolność do odlewania dużych elementów potrzebnych do produkcji urządzeń ludzie mają od wieków, jednak wcześniej czynności tego typu były wykonywane przy pomocy prostych narzędzi, a elementy były składane ręcznie. Współcześnie maszyny produkowane są przez inne zautomatyzowane urządzenia.

Jak przebiega proces projektowania maszyn przemysłowych?

W przeszłości maszyna była udoskonala, gdy podczas jej użytkowania wykrywano różnego rodzaju usterki i błędy w produkcji. Współcześnie proces projektowania maszyn przemysłowych poprzedza zebranie wielu danych, wykonanie odpowiednich analiz wytrzymałościowych oraz obliczeń mających na celu optymalizację procesu i kosztów. Dzięki temu, tworzone roboty zapewniają bardzo wysoką wydajność produkcji. Projektowanie wykonuje się z zastosowaniem programów Autodesk Inventor i Auto CAD. Prototyp maszyny powstaje również przy pomocy programów Ansys i Process Simulate.

Jak wygląda budowa maszyn produkcyjnych?

Po przygotowaniu prototypowego modelu 3D, można rozpocząć fizyczną budowę maszyny przemysłowej. Instrukcja musi zawierać informacje o podzespołach maszyny oraz o schematach hydraulicznych i elektrycznych. Po połączeniu wszystkich komponentów, maszyna zostaje podłączona do instalacji elektrycznej. Jest też łączona z układem sterowania i systemami używanymi w zakładzie. Po kalibracji można przejść do rozruchu końcowego oraz rozpocząć testowanie urządzenia.