Analizy wytrzymałościowe i numeryczne stanowią niezwykle istotny element współczesnego przemysłu, a ich rola w podejmowaniu kluczowych decyzji dla przedsiębiorstw wciąż rośnie. Pozwalają na precyzyjne modelowanie zjawisk i procesów, zarówno na etapie projektowania, jak i podczas eksploatacji urządzeń i konstrukcji.

Jakie są rodzaje analiz numerycznych stosowanych w przemyśle?

Jedną z głównych metod analizy numerycznej jest metoda elementów skończonych, znana również jako MES. Jest to narzędzie wykorzystywane do badania zachowania różnych materiałów i struktur pod wpływem obciążeń fizycznych. Zastosowanie MES pozwala na przeprowadzenie dokładnych badań wytrzymałościowych, cieplnych, a także analiz sprzężonych, które pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji projektowych. W ramach analiz numerycznych można wykonać szereg zaawansowanych badań, takich jak analizy wytrzymałościowe w zakresie sprężystym czy sprężysto-plastycznym, analizy ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła, analizy cieplno-wytrzymałościowe, a także badania modalne i harmoniczne.

Dlaczego warto przeprowadzać analizy wytrzymałościowe?

Jednym z największych atutów analiz wytrzymałościowych jest możliwość uzyskania wyników i wniosków, które często są niemożliwe do osiągnięcia przy pomocy tradycyjnych metod badawczych. Dzięki ich wykonaniu można wykryć potencjalne zagrożenia dla trwałości konstrukcji, a także zidentyfikować obszary wymagające usprawnień. Przeprowadzenie analiz może stanowić również podstawę dla ekspertyz technicznych, które są niezbędne na etapie wdrożenia prototypów do produkcji czy dopuszczania maszyn do eksploatacji. Ponadto analizy numeryczne mogą być wykorzystane do ustalania przyczyn awarii czy optymalizacji kosztów wytwarzania poszczególnych elementów i produktów.