24 maja 2023 r. w Detroit, w formule hybrydowej, odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Robotyki [IFR]. Po raz pierwszy w historii, w gronie reprezentantów znalazła się Polska, a Tomasz Haiduk, prezes Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej brał aktywny udział w spotkaniu.

Podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Robotyki była również okazja do zaprezentowania Forum Automatyki i Robotyki Polskiej jako oficjalnego reprezentanta IFR w Polsce oraz udziału w dyskusji plenarnej o stanie i przyszłości robotyki, głównie podkreślając jej dynamiczny rozwój we wszystkich branżach, nie tylko w przemyśle samochodowym. Wskazano również problem narastającego braku wykształconej kadry potrafiącej przygotować i uruchamiać aplikacje zrobotyzowane.

IFR na lata 2022 - 2023 obrał jako jeden z celów, popularyzację robotyki w MŚP. Świadczy to o tym, iż wyzwanie robotyzacji w małych i średnich firmach to problem nie tylko dla biznesów w Polsce.

foto: fairp.pl