Proces projektowania linii produkcyjnej jest bardzo złożony, ze względu na charakterystykę procesu produkcyjnego, która różni się w przypadku każdej firmy. Aby linia zapewniała ciągłość pracy, wzrost szybkości produkcji i właściwości wytwarzanego elementu, musi być dopasowana do wymagań konkretnego Klienta i zaprojektowana przez specjalistów mających szeroką wiedzę z zakresu mechaniki, robotyki, elektrotechniki i programowania.

ARM Robotics - projektowanie linii produkcyjnej

Od czego zaczyna się proces projektowania linii przemysłowej?

Projektując linię produkcyjną, należy wziąć pod uwagę liczne czynniki, dlatego przed rozpoczęciem procesu konieczne jest zebranie informacji dotyczących specyfiki danej branży, konkretnego zakładu i zachodzących w nim procesów. Na podstawie tych danych, dobiera się poziom zautomatyzowania produkcji, tak, by zapewnił on optymalizację całego procesu powstawania produktu. Projektowanie linii produkcyjnych odbywa się przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, m.in. CAD oraz narzędzi inżynierskich, takich jak: Ansys, Process Simulate i NX Mechatronics Concept Designer.

Jak przebiega projektowanie linii produkcyjnej?

Projektowanie rozpoczyna się od doboru stanowisk, maszyn i robotów oraz zaplanowania kolejności ich ustawienia. Należy zadbać o sposób ich połączenia, tak by zapewniał ciągłość działania urządzeń. Następnie można przejść do usprawniania produkcji, optymalizacji drogi transportu oraz czasu poszczególnych etapów. Na wielkość całej linii produkcyjnej wpływa ilość miejsca, która musi być wystarczająca, by wszystkie maszyny mogły pracować bez zakłóceń. Projekt linii produkcyjnej uwzględnia m.in. zapotrzebowanie kadrowe, powierzchniowe i surowcowe, a także dokładne parametry dotyczące maszyn.