Wibrodiagnostyka maszyn przeprowadzana jest w celu analizy drgania urządzenia. Jest to niepożądany efekt uboczny pracy podzespołów urządzenia, który często nasila się, przez co należy regularnie kontrolować jego intensywność i wprowadzić odpowiednie wibroizolatory, gumowe elementy tłumiące czy płyty z korka. Drgania mechaniczne są uważane za szkodliwy czynnik w miejscu pracy, ponieważ przeniesione na ciało operatora, mogą negatywnie wpływać na jego zdrowie, m.in. na układ nerwowy i kostno-stawowy. Pracownicy powinni nosić tłumiące buty, nakolanniki i rękawice antybakteryjne. Ponadto, drgająca mocno maszyny emituje uciążliwy hałas.

ARM Robotics - wpływ drgań maszyny

Jaki jest negatywny wpływ drgań na zdrowie?

Regularne narażenie na drgania może skutkować rozwojem drgań rezonansowych narządów. W przypadku drgań gałek ocznych dochodzi często do zamazania obrazu. Szczególnie niebezpieczny może być rezonans głowy, który skutkuje problemami z błędnikiem, rozdrażnieniem, bezsennością oraz problemami z koordynacją ruchową. Jednym z często występujących zaburzeń jest zespół wibracyjny układu ręka-ramię, który objawia się problemami w krążeniu krwi w palcach, drętwieniem ręki, a nawet zniekształceniem układu kostnego. Z tego powodu tak ważne jest przeprowadzanie regularnej wibrodiagnostyki maszyn.

Jaki jest wpływ drgania na maszynę?

Drganie nie tylko wpływa negatywnie na zdrowie pracowników, ale też na elementy konstrukcje, budowle, inne urządzenia oraz na samą maszynę. Zmniejsza jej trwałość, może zakłócać jej działanie, wywołać awarię części i podzespołów. Często drganie jest przyczyną nieplanowanych przestojów produkcyjnych oraz awarii mechanicznych urządzenia. Wibrodiagnostyka jest też skuteczną metodą lokalizacji usterek maszyn.