Jednym z celów przeprowadzania wibrodiagnostyki maszyn jest zapobieganie kosztownym naprawom. Drgania maszyn są często wykorzystywane jako czynnik roboczy w celu optymalizacji procesu produkcyjnego, jednak zazwyczaj są niepożądanym efektem ubocznym pracy podzespołów. W takiej sytuacji należy zadbać o dobór odpowiednich wibroizolatorów. Drgania mogą negatywnie wpływać na trwałość maszyny, zakłócać jej działanie, wywoływać awarie podzespołów, a także powodować uciążliwy dla pracowników hałas. Ponadto, mogą powodować zniszczenia budynków i konstrukcji, a także niekorzystnie oddziaływać na ludzi.

ARM Robotics - trwałość maszyn przemysłowych

Dlaczego maszyny przemysłowe drgają?

Przyczynami występowania drgań w maszynach są: powstanie luzów w mocowaniach, zużycie łożysk i materiałów oraz niepoprawnie przeprowadzony montaż części urządzenia. Drgania wywołują też ruchy obrotowe spowodowane niewyważonymi elementami urządzenia. Wibrodiagnostyka maszyn pozwala na lokalizację tego typu usterek w maszynie. Drgania są pierwszą oznaką zużycia podzespołów, która pojawia się jeszcze przed możliwością odnotowania nieprawidłowości, takich jak podwyższona temperatura i zwiększony pobór energii. Drganie jest czasem zjawiskiem pożądanym, które wykorzystuje się w maszynach do wibroseparacji, wiercenia, szlifowania, kruszenia, a także do mielenia wibracyjnego i wibroseparacji.

Jak zapobiegać drganiom maszyn?

Wibroizolacja maszyn służy minimalizacji negatywnych skutków wynikających z ich drgania. Polega na montażu pomiędzy urządzeniem, a podłożem odpowiednich elementów tłumiących. Do najpopularniejszych rodzajów wiboizolatorów zalicza się te wykonane z gumy, które wyróżnia sprężystość, zdolność pochłaniania dźwięków i wysokie tłumienie wewnętrzne. Często stosowane są również sprężyny spiralne oraz płyty z naturalnego korka.