Zarówno budowa maszyn przemysłowych, jak i ich parametry i funkcje wpływają na wydajność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Ważne jest również ich odpowiednie wykorzystanie, m.in. przez zminimalizowanie ilości przestojów. Do analizy wyników maszyn stosuje się wskaźnik OEE, na podstawie którego można określić, czy maszyna jest efektywnie wykorzystywana w firmie.

ARM Robotics - czynniki wpływające na wydajność maszyny przemysłowej

Jakie parametry wpływają na wydajność maszyn?

Parametry, wyposażenie, funkcje i inne elementy, które mają wpływ na wydajność maszyny, to:

  • moc maszyny i wartość wykonywanej przez nią pracy, np. prędkość skrawania,
  • sposób mocowania narzędzi i czas ich wymiany,
  • rodzaj i wyważenie stosowanych narzędzi,
  • liczba głowic i osi,
  • rodzaj używanego systemu sterowania,
  • sposób chłodzenia maszyny,
  • wydajność energetyczna urządzenia,
  • kapitał przeznaczany na inwestycje i modernizacje sprzętu,
  • kapitał ludzki oraz doświadczenie pracowników obsługujących maszyny.

Odpowiednia budowa maszyny przemysłowej, a także jej dopasowanie do konkretnego procesu produkcyjnego również mają duży wpływ na wydajność całego zakładu.

Jak zwiększyć wydajność zakładu przemysłowego?

Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych jest efektywne zapobieganie awariom maszyn. Oczywiście nie da się w pełni zapobiec pojawianiu się usterek, jednak odpowiednia profilaktyka sprawi, że ewentualnie przestoje będą krótsze i będą rzadziej występować. Do tego celu stosuje się m.in. wibrodiagnostykę i obserwację maszyn, które pozwalają na możliwe najszybsze zlokalizowanie miejsca potencjalnej awarii. Prowadzenie rejestru żywotności podzespołów oraz terminowe przeprowadzanie konserwacji pozytywnie wpływa na wydajność maszyn. Ważna jest też inwestycja w sprzęt od doświadczonych producentów, a także informatyczna integracja urządzeń.