Jeśli napotykamy jakiś problem, to trzeba go szybko rozwiązać. Dlatego w ARM Automation Robotics Machines Sp. z o.o. nasi inżynierowie spotykają się, aby przeprowadzić burzę mózgów i szybko opracować najlepsze rozwiązanie. Nawet w piątek 😉